• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 1

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO

MVO lijkt wel een modeterm tegenwoordig, je komt het overal tegen. En ook wij bezigen die term. Wij willen dat echter geen loze term laten zijn, en trachten die dus zo goed mogelijk invulling te geven als mogelijk is binnen onze onderneming, gedragen door eigen overtuiging. Wij proberen dit door bij de bedrijfsbeslissingen een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan te maken, rekening houdende met alle belanghebbenden. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

In het bijzonder komt bij onze relatief kleine onderneming het maatschappelijk verantwoord ondernemen tot uitdrukking door een sociale opstelling richting klanten, werknemers en de maatschappij in het algemeen. Daarnaast steunen wij diverse organisaties middels financiële bijdragen, en dragen wij ons steentje bij in bestuurs- of andere functies.

In het kader van bijvoorbeeld milieu proberen we ons steentje bij te dragen door aandacht voor het recyclen van gebruikte producten en papier. In ons bedrijfsproces gaan we daarnaast steeds een stapje verder richting digitalisering, zodat bijvoorbeeld het papierverbruik en verbruik van toners voor onze kopieerapparaten kan worden teruggebracht.

Samen kunnen we de wereld een stukje mooier maken, en beschermen voor ons nageslacht.

11stedenzwemtocht

Wat heeft Maarten van der Weijden toch een fantatische prestatie neergezet met zijn zwemtocht, en wat is er een mooi bedrag opgehaald voor het onderzoek naar de genezing van kanker. Wij ondersteunen zijn intitiatief van harte, en hebben ook ons (financiële) steentje bijgedragen. 

Stichting Leergeld Emmen e.o.
Eén van de organisaties waar wij mede in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij betrokken zijn is Stichting Leergeld Emmen e.o.

Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn.

Leergeld Emmen richt zich hiervoor op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn.

Wilt u meer weten over Stichting Leergeld, bezoek dan één van de volgende websites:
www.leergeld.nl
www.leergeldemmen.nl

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons