• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Kerstpakket en werkkostenregeling: hoe zit het precies?

Een kerstpakket kan de werkgever aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. De waarde van het kerstpakket komt dan ten laste van de vrije ruimte.

atv accountants

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking. Dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Als de werkgever het kerstpakket aanwijst als eindheffingsloon, doet hij dit uiterlijk op het moment van verstrekken van het pakket. Hij houdt hierbij rekening met de gebruikelijkheidstoets. Hoe de werkgever de aanwijzing regelt is vormvrij, maar uit de loonadministratie moet blijken welke keuze hij heeft gemaakt. Voor het kerstpakket geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering. De waarde komt ten laste van de vrije ruimte. Als geen vrije ruimte meer beschikbaar is, moet de werkgever 80 procent eindheffing betalen over het deel dat boven de vrije ruimte uitkomt.

Verzendkosten

Verzendt de werkgever het kerstpakket naar de werknemer? Dan zijn de verzendkosten van het kerstpakket onderdeel van de waarde van het pakket. De waarde van het kerstpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon.

atc accountants

Voorbeeld verzendkosten

Een werkgever verzendt een kerstpakket naar zijn werknemers. De kosten per pakket zijn € 50 en de verzendkosten zijn € 5. Het loon in natura per werknemer bedraagt € 55. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Een bedrag van € 55 komt dan ten laste van de vrije ruimte.

Postactieve werknemers

Kerstpakketten die de werkgever of een verbonden vennootschap geeft aan postactieve werknemers zijn altijd eindheffingsloon als je deze ook geeft aan de actieve werknemers.

Uitzendkrachten

kerstpakketten

Het kerstpakket is loon voor de uitzendkracht. Het is namelijk een voordeel uit dienstbetrekking. Aangezien de uitzendkracht het kerstpakket van zijn opdrachtgever ontvangt en niet van het uitzendbureau, is sprake van loon van derden.

De uitzendkracht is in dienstbetrekking bij het uitzendbureau. De opdrachtgever is dus niet de inhoudingsplichtige van de uitzendkracht. De opdrachtgever kan het kerstpakket daarom niet aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van zijn vrije ruimte.

Uitzendbureau: aanwijzen als eindheffingsloon

Het uitzendbureau kan het kerstpakket voor de uitzendkracht wél aanwijzen als eindheffingsloon als het uitzendbureau hierover loonheffingen moet inhouden. Dit is alleen het geval als:

  • In de uitzendovereenkomst rekening is gehouden met dit kerstpakket, óf
  • De opdrachtgever en het uitzendbureau tot hetzelfde concern behoren en het kerstpakket wordt verstrekt met medeweten van het uitzendbureau.
  • In andere gevallen hoeft het uitzendbureau geen loonheffingen in te houden over het kerstpakket.

De uitzendkracht moet de waarde van het kerstpakket dan aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB).

Opdrachtgever: eindheffing afdragen

Als het uitzendbureau geen loonheffingen hoeft in te houden, kan de opdrachtgever er – onder voorwaarden – voor kiezen om eindheffing af te dragen over het kerstpakket dat hij aan de uitzendkracht geeft.

De voorwaarden voor de regeling ‘Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers’ zijn:

  • De opdrachtgever moet schriftelijk aan de ontvanger van de verstrekking mededelen dat hij de eindheffing toepast;
  • De opdrachtgever moet vastleggen wie de ontvanger van de verstrekking is.

Deze mogelijkheid om eindheffing af te dragen geldt voor verstrekkingen aan derden, bijvoorbeeld uitzendkrachten, die een werkgever tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid aan eigen werknemers geeft. De uitzendkracht hoeft het kerstpakket dan niet aan te geven in zijn aangifte IB.

Eindheffing 45 of 75 procent

De eindheffing is 45 procent bij een verstrekking tot en met een waarde van € 136. Is de waarde in het economische verkeer meer dan € 136, dan is de eindheffing 75 procent. In de aangifte loonheffingen vermeld je het bedrag van de eindheffing in de rubriek ‘Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’.

(Bron: Salaris Vanmorgen 14/12/21)

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons