• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Oproepkrachten: Denk aan het verplichte aanbod voor vaste uren na 12 maanden

Naar aanleiding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn begin 2020 nieuwe regels met betrekking tot de verlenging van arbeidsovereenkomsten, ontslag van personeel, oproepcontracten en payrolling in werking getreden.

Een belangrijk punt daaruit is de verplichting om een oproepkracht, wanneer deze 12 maanden bij u heeft gewerkt, een aanbod te doen met een vaste urenomvang.

Wanneer is er sprake van een oproepcontract?

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels met betrekking tot flexibele contracten (oproepcontract, nulurenovereenkomst of min/maxcontract) verduidelijkt. Vanaf die datum is er sprake is van een oproepcontract:

  • Als een werknemer geen loon krijgt wanneer deze niet werkt;
  • Als het aantal uren werk per maand (of jaar) niet is vastgelegd.

Bij het aangaan van een oproepovereenkomst is de werkgever verplicht om op de loonstroken te vermelden dat er sprake is van een oproepovereenkomst. 

Na een jaar mag u de oproepkracht niet opnieuw een oproepovereenkomst aanbieden, tenzij de werknemer zelf besluit dat hij als oproepkracht wil blijven werken. U als werkgever mag de werknemer hiertoe niet dwingen.
Naar aanleiding van de WAB bent u verplicht de oproepkracht in de 13e maand van het dienstverband een schriftelijk of elektronisch aanbod te doen met een vaste arbeidsomvang. Deze vaste arbeidsomvang moet gebaseerd zijn op het gemiddelde van de daaraan voorafgaande 12 maanden. Doet u dit aanbod niet? Dan kan de oproepkracht er wel een beroep op doen. Ook met terugwerkende kracht.

Belangrijk: ook oproepkrachten die vorig jaar uw aanbod hebben afgewezen!

U moet alle oproepkrachten, ook de oproepkrachten die een jaar eerder uw aanbod voor een vaste urenomvang hebben afgewezen,

uiterlijk in de 13e maand dus een aanbod met een vaste arbeidsomvang doen. Omdat bij de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor veel van die contracten ongeveer een jaar geleden invulling is gegeven aan het aanbod van vaste uren (met al dan niet acceptatie door de oproepkracht), zal binnenkort voor veel contracten weer het moment zijn om een nieuw aanbod te doen. De werknemer heeft minimaal 1 maand de tijd om het voorstel (schriftelijk) te aanvaarden. Als de werknemer het aanbod accepteert is er geen sprake meer van een oproepovereenkomst. 

Accepteert de werknemer het aanbod niet, dus geeft hij aan oproepkracht te willen blijven, dan blijft de situatie ongewijzigd, maar moet u dus wel jaarlijks opnieuw een aanbod met vaste arbeidsomvang blijven doen. Dit moet ook schriftelijk worden vastgelegd.Houd bij ‘nieuwe’ oproepkrachten in de gaten dat dit aanbod met een vaste arbeidsomvang uiterlijk in de 13e maand van het dienstverband plaatsvindt.

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons