• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Deponeren jaarrekening: let op de termijnen !

Binnenkort is het voor veel bedrijven weer tijd om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vaak wordt daar nogal gemakkelijk over gedaan, terwijl de consequenties fors kunnen zijn wanner u te laat deponeert.

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter. Bovendien kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als je niet (op tijd) deponeert en je onderneming gaat failliet. De fiscus en het Openbaar Ministerie (OM) zijn de afgelopen jaren actiever gaan controleren. In 2017 zijn er 754 processen-verbaal opgemaakt die uiteindelijk op het bureau van het OM belandden. Dat is meer dan de voorgaande jaren, toen het aantal varieerde van 500 tot ruim 600.

Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening

Ondernemingen die niet tijdig hun jaarrekening deponeren begaan een economisch delict, waarop een maximale boete staat van € 20.750,–.

Deponeertermijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de bv - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels:
• Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
• De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
• De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
• Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Uitzondering

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat je deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).

Advies nodig?

Twijfel je over de regels die voor je bedrijf of rechtspersoon van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je meer vertellen over de specifieke termijnen en voorwaarden in je situatie.

Bron: KvK september 2019

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons