• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Zoals u ongetwijfeld weet beschikt de Belastingdienst al over veel informatie die voor uw aangifte inkomstenbelasting van belang is. Dit zijn gegevens zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Die informatie is voor u zelf beschikbaar wanneer u inlogt met uw DIGID bij de Belastingdienst.

Hebt u ons gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2019? Dan kunnen wij hierbij gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst. Wij hebben daarvoor niet uw DIGID nodig, maar kunnen die informatie via ons computersysteem rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangen. Maar dat kan alleen als u daar toestemming voor geeft.

Wij hebben voor al onze cliënten een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om gebruik te mogen maken van de Vooraf Ingevulde gegevens.

De Belastingdienst stuurt u hierover een brief. In deze brief wordt aangegeven wat u moet doen wanneer u ons de toestemming wilt verstrekken, en ook wat te doen wanneer u dat niet wilt.

Wanneer u ons wilt toestaan gebruik te maken van de gegevens van de Belastingdienst, dient u de activeringscode die in de bijlage van de brief van de Belastingdienst staat vermeld, zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Deze code heeft namelijk maar een relatief beperkte geldigheid.

Wij vragen u ons de betreffende toestemming te verlenen. Enerzijds om te controleren of de gegevens die de Belastingdienst al heeft wel correct zijn, anderzijds om te voorkomen dat u per ongeluk vergeet informatie voor uw belastingaangifte 2019 aan ons door te geven, die al wel bekend is bij de Belastingdienst. Dat laatste leidt vaak tot vragen bij de Belastingdienst.
De gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte komen niet in de plaats van de reguliere aanlevering van uw inkomstenbelasting gegevens aan ons. Met inzage in de gegevens van de Belastingdienst kunnen wij uw aangifte efficiënter en beter voor u verzorgen.

Toestemming intrekken

Hebt u de registratie van uw machtiging laten activeren, zodat wij de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kunnen gebruiken? Dan kunt u deze registratie op elk moment weer intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor gebruikt u de in de registratiebrief van de Belastingdienst genoemde intrekkingscode. Ook kunnen wij op uw verzoek de VIA-machtiging weer intrekken.

20 maart 2020

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons