• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

  • Telefoon 050 711 52 60

  • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

UBO-register op 27 september 2020 in werking getreden

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden, als gevolg waarvan ondernemingen worden verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, via de Kamer van Koophandel, in het UBO-register in te schrijven.

Organisaties die vóór de invoering van het UBO-register al zijn opgericht, ontvangen automatisch een brief van de Kamer van Koophandel met het verzoek om hun UBO’s op te geven. De inschrijving moet formeel plaatsvinden voor 27 maart 2022. In de brief van de Kamer van Koophandel wordt echter verzocht de opgave binnen 6 weken na ontvangst van de brief te doen.Bij nieuwe entiteiten is opgave van de UBO een voorwaarde voor verstrekking van een KvK-nummer.

Het UBO-register heeft als doel om misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan.

De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit. Iemand kan als UBO kwalificeren indien deze de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft via een direct of indirect belang van meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang of feitelijke zeggenschap heeft.  Als UBO kwalificeren ook mensen die meer dan 25% economisch belang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.

Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. 

Alle EU-landen hebben een eigen UBO-register omdat dit verplicht is vanuit Europese regelgeving: de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849). In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister.

UBO-gegevens wijzigen

Je kunt in de UBO-opgave wijzigingen doorgeven over het belang dat UBO's in je organisatie hebben en over het afschermen van persoonsgegevens van UBO's.

Je kunt wijzigingen in UBO-gegevens pas doorgeven als ze al van kracht zijn binnen je organisatie. Binnen 7 dagen nadat de wijzigingen van kracht geworden zijn moet je ze in een UBO-opgave doorgeven.

Als een persoon geen UBO meer is moet je dit binnen 7 dagen doorgeven in een UBO-opgave. Let er bij het uitschrijven van UBO’s op of je andere UBO’s moet inschrijven in het UBO-register.

Niet opgaveplichtig voor het Nederlandse UBO-register zijn:

• eenmanszaken
• beursgenoteerde bv's en nv's
• 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
• verenigingen van eigenaars
• verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven• rechtspersonen in oprichting
• publiekrechtelijke rechtspersonen
• overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)• buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices')

Wie mag UBO-opgave doen namens de organisatie, en welke bijlagen moeten worden meegezonden?

Opgave van een UBO mag alleen worden gedaan door een formeel tekenbevoegde namens de organisatie. Tekenbevoegde is iemand die namens je bv, nv, Europese nv of Europese cv wijzigingen mag doen. Deze persoon mag ook wijzigingen in het Handelsregister doorgeven.

In principe moeten bij de opgave stukken worden geüpload die aantonen dat jij UBO bent.Bij een BV geldt daarvoor een uitzondering: alleen als de UBO 100% van de aandelen heeft van de organisatie waarvoor je UBO-opgave gaat doen, hoef je geen documenten te uploaden waaruit het belang van de UBO blijkt. Voorwaarde is dat de UBO als enig aandeelhouder van deze organisatie ingeschreven staat in het Handelsregister.

Van elke UBO die wordt ingeschreven moet een geldig identiteitsbewijs worden geüpload. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Maak een kopie (voor- en achterkant) in kleur en op ware grootte. De foto mag onherkenbaar gemaakt zijn. Heeft de UBO de Nederlandse en een andere nationaliteit? Dan moet je een Nederlands identiteitsbewijs gebruiken.

UBO-opgave digitaal of per post

Je bereidt het opgaveformulier online voor, via de website van de Kamer van Koophandel. Heb je alle UBO’s toegevoegd via de website van de Kamer van Koophandel? Dan is het mogelijk om de opgave per post af te ronden. Je UBO-opgave toch online afronden heeft  echter verschillende voordelen: Je hebt geen verzendkosten, het kost je minder tijd dan een opgave per post en KVK handelt een online UBO-opgave sneller af dan een opgave per post.

Bij de digitale opgave moet de tekenbevoegde uiteindelijk de opgave ondertekenen via een externe ondertekendienst. Daarvoor moet je inloggen met je DigiD, en een 1 cent-betaling doen met een IBAN (rekeningnummer) op jouw naam, ter verificatie van je identiteit. Gebruik géén zakelijke rekening.

Mocht je hulp nodig hebben met je aanvraag, of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met ons op.

Bron: www.kvk.nl/ubo

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons